Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bá Vạn

Sinh 1938

Hi sinh 11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Minh Châu - Xã Minh Châu - Huyện Ba Vì - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BA VÌ
Hưng Đạo Thị Trấn Tây Đằng Ba Vì, Hà Nội
ĐT: (04) 33864932

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Tân Hồng - Phường Tân Hồng - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...