Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

Nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình

Sinh 1944

Hi sinh 8/9/1970

Cấp bậc S3

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 08/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Khắc Nhung

  Nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Khắc Nhung, nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 25/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...