Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

Nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình

Sinh 1944

Hi sinh 08/09/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Khắc Nhung

  Nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Khắc Nhung, nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 25/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...