Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

Hi sinh 1967

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 08/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán Dũng Nghĩa - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Khắc Nhung

  Nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Khắc Nhung, nguyên quán Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 25/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...