Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Lương

Sinh 1928

Hi sinh 2/8/1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Vạn Bình - Vạn ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Vạn Bình - Vạn ninh - Khánh Hòa, sinh 1915, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lương

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Lương, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1924, hi sinh 03/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lương

  Nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Lương, nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 27 - 11 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...