Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất

Nguyên quán Long Xuyên - Bến Cât - Bình Dương

Hi sinh 1960

Đơn vị Huyện Bến Cát

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán Xuân Yên - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán Xuân Yên - Triệu Phong - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh hi sinh 15 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất

  Nguyên quán Hưng tiến - Hưng nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất, nguyên quán Hưng tiến - Hưng nguyên - Nghệ An, sinh 1946, hi sinh 13/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...