Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

Nguyên quán Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

Hi sinh 15 - 08 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán Xuân Yên - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán Xuân Yên - Triệu Phong - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất

  Nguyên quán Long Xuyên - Bến Cât - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất, nguyên quán Long Xuyên - Bến Cât - Bình Dương hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất

  Nguyên quán Hưng tiến - Hưng nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất, nguyên quán Hưng tiến - Hưng nguyên - Nghệ An, sinh 1946, hi sinh 13/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...