Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 02/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 02/09/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 03/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 12/04/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 10/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...