Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

Nguyên quán Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị

Sinh 1947

Hi sinh 02/06/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Vĩnh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 01/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Thanh Dương - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Thanh Dương - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 16/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Khánh Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Khánh Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...