Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1913, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thái - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1953, hi sinh 01/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Liên Sơn – Kim Bảng - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Liên Sơn – Kim Bảng - Hà Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...