Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

Nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Hà Nam Ninh

Hi sinh 21/2/1979

Cấp bậc chuẩn uÝ

Đơn vị E4 - F10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Vân Đức - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Vân Đức - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 1/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Tân Hưng - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Tân Hưng - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Tân Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Tân Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 24/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...