Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

Nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1945

Hi sinh 19/03/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Nga Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Nga Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1923, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá hi sinh 27 - 3 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...