Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

Nguyên quán Nga Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1923

Hi sinh 3/8/1968

Cấp bậc H1 - Ap

Đơn vị C23 - E16

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 19/03/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá hi sinh 27 - 3 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...