Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 19/03/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Nga Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Nga Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1923, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá hi sinh 27 - 3 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...