Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

Hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1915, hi sinh 08/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai hi sinh 29/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán Hoà Hội - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán Hoà Hội - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 20/04/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...