Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

Nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh

Sinh 1950

Hi sinh 15/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Yên Hưng - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Yên Hưng - Quảng Nam, sinh 1955, hi sinh 8/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 05/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Trịnh Xá - Bình Lục - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Trịnh Xá - Bình Lục - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 20/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Tiến Thành - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Tiến Thành - Thạch Thành - Thanh Hóa hi sinh 9/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...