Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

Sinh 1933

Hi sinh 11/3/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 thị trấn, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912. 922. 859 (Trưởng phòng) - 0982.762.348 (Phó phòng) - 0989. 463. 434 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 17/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán Bình Bộ - Phong Châu - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán Bình Bộ - Phong Châu - Vĩnh Phú, sinh 1948, hi sinh 19/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 17/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 6. Xem thêm các kết quả khác...