Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Nghĩa Hưng - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 15/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Nghĩa Hưng - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Hà Nam Ninh, sinh 1956, hi sinh 7/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...