Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

Nguyên quán Thiệu Hoá - Thanh Hoá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 15/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Nghĩa Hưng - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Hà Nam Ninh, sinh 1956, hi sinh 7/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...