Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

Nguyên quán Thực Long - Thực Hoà - Thái Bình

Sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 13/12/1997, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 01/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 25 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...