Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

Nguyên quán Ngân Hàng - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

Sinh 1960

Hi sinh 10/09/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị F10 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 13/12/1997, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 01/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 25 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...