Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

Nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng

Sinh 1948

Hi sinh 22/05/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Ý Yên - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 27/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 29/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...