Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

Nguyên quán Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An

Sinh 1947

Hi sinh 29/9/1974

Cấp bậc Chuẩn úy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Ý Yên - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 27/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 22/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...