Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Nguyên quán An Đức - Mỹ Đức - Hà Nội

Sinh 1945

Hi sinh 24/04/1972

Đơn vị C8 D8 E66

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Trần Phú - Ân Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Trần Phú - Ân Thi - Hải Hưng, sinh 1951, hi sinh 09/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hoà - Khánh Hoà

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hoà - Khánh Hoà, sinh 1958, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Đông Vĩnh - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Đông Vĩnh - Vinh - Nghệ An, sinh 1962, hi sinh 23/23/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Bắc Giang hi sinh 11/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...