Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

Nguyên quán Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng - Nam Hà

Hi sinh 18/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Thanh Hương - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Thanh Hương - Nam Hà, sinh 1945, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Kiến Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Kiến Thụy - Hải Phòng, sinh 1955, hi sinh 21/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 8/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán 18 Bộ Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán 18 Bộ Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội, sinh 1960, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...