Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

Nguyên quán Thanh Hương - Nam Hà

Sinh 1945

Hi sinh 30/5/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Kiến Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Kiến Thụy - Hải Phòng, sinh 1955, hi sinh 21/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 8/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán 18 Bộ Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán 18 Bộ Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội, sinh 1960, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng - Nam Hà hi sinh 18/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...