Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thị Xuân

Nguyên quán Thạch Vinh - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Sinh 1953

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán Thạch Đồng - T. Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán Thạch Đồng - T. Hà - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ TRẦN THỊ XUÂN HỒNG

  Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ TRẦN THỊ XUÂN HỒNG, nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1929, hi sinh 3/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán Xóm Đồng Thanh - Thạch Đồng - T. Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán Xóm Đồng Thanh - Thạch Đồng - T. Hà - Hà Tĩnh hi sinh 27/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...