Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thị Xuân

Nguyên quán Xóm Đồng Thanh - Thạch Đồng - T. Hà - Hà Tĩnh

Hi sinh 27/4/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán Thạch Vinh - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán Thạch Vinh - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán Thạch Đồng - T. Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán Thạch Đồng - T. Hà - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ TRẦN THỊ XUÂN HỒNG

  Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ TRẦN THỊ XUÂN HỒNG, nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1929, hi sinh 3/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...