Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Lâm

Hi sinh 20/2/1985

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán TP Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán TP Vinh - Nghệ An, sinh 1963, hi sinh 12/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Tiến Bộ - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Tiến Bộ - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1947, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Phương Công - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Phương Công - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 18/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Phường B?n Thủy - TP Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Phường B?n Thủy - TP Vinh - Nghệ An, sinh 1962, hi sinh 1/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Nhân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Nhân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...