Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Thiết

Hi sinh 22/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1955, hi sinh 03/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán Hoàng Phụ - Hoàng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 03/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 5. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phúc - Xã Nhơn Phúc - Huyện An Nhơn - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...