Trang 10452, kết quả từ 104511 tới 104520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Đong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phạm văn Đưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tu (Dương)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tu (Dương), nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngyễn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngyễn Lựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đạm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104471044810449104501045110452104531045410455...74341