Trang 10707, kết quả từ 107061 tới 107070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phạm Thị Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Xông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hứa Văn Thủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Thủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Thị Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107021070310704107051070610707107081070910710...74341