Trang 10717, kết quả từ 107161 tới 107170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Khái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Khái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Trượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 25/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107121071310714107151071610717107181071910720...74341