Trang 10734, kết quả từ 107331 tới 107340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Nở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Nộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Phùng Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107291073010731107321073310734107351073610737...74341