Trang 344, kết quả từ 3431 tới 3440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Thị Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Vũ Đình Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Nhồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...339340341342343344345346347...74341