Trang 346, kết quả từ 3451 tới 3460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mãu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mãu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lý Văn Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Hý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lữ Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...341342343344345346347348349...74341