Trang 560, kết quả từ 5591 tới 5600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hà Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn A, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Tuấn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tuấn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hai Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hai Lâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...555556557558559560561562563...74341