Trang 556, kết quả từ 5551 tới 5560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn ấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khỏe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khỏe, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...551552553554555556557558559...74341