Trang 557, kết quả từ 5561 tới 5570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Hữu Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hữu Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phùng Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lưu Văn Củ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Củ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Vì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...552553554555556557558559560...74341