Trang 625, kết quả từ 6241 tới 6250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Minh Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ La Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Hoàng Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Gia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...620621622623624625626627628...74341