Trang 627, kết quả từ 6261 tới 6270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Kim Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đinh Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Công Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...622623624625626627628629630...74341