Trang 626, kết quả từ 6251 tới 6260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Cao Văn Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Mới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Tô Vĩnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Vĩnh Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đào Khương út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khương út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...621622623624625626627628629...74341