Trang 667, kết quả từ 6661 tới 6670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Mai Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Chốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Diệp Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nhân Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhân Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...662663664665666667668669670...74341