Trang 669, kết quả từ 6681 tới 6690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trung Văn Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trung Văn Đôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Tô Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bộn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...664665666667668669670671672...74341