Trang 688, kết quả từ 6871 tới 6880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phú Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phú Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Toại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Thị Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...683684685686687688689690691...74341