Trang 690, kết quả từ 6891 tới 6900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Củ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Củ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lý Văn Hỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Hỏn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Trơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...685686687688689690691692693...74341