Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Định

Nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương

Sinh 1958

Hi sinh 20/5/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C7D2E141

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Xuân Hồng - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Xuân Hồng - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh, sinh 1957, hi sinh 4/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Đông Hà - Kim Đô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Đông Hà - Kim Đô - Hà Nam Ninh, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...