Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Hi sinh 28/3/1970

Cấp bậc Chiến sỉ

Đơn vị C238 - huyện đội Vỉnh Cửu

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 31/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán Cao Khánh - Trùng Khánh - Hoàng Liên Sơn, sinh 1951, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1952, hi sinh 16/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh - /7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...