Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tiến

Nguyên quán Vinh Quang - Phương Lâm - Hoà Bình

Sinh 1943

Hi sinh 07/03/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến

  Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến, nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1962, hi sinh 28/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Văn tiến

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn tiến, nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 16/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 29/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...