Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn tiến

Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

Hi sinh 16/10/1967

Cấp bậc ủy viên

Đơn vị ủy CT - Tn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến

  Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến, nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1962, hi sinh 28/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Vinh Quang - Phương Lâm - Hoà Bình

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Vinh Quang - Phương Lâm - Hoà Bình, sinh 1943, hi sinh 07/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 29/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...